Η Εταιρεία

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης

H εταιρεία ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ο.Ε ιδρύθηκε το 2017 και είναι μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δυναμική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Συμβουλευτική. Οι υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ανάπτυξης των οργανισμών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Οι κυριότεροι τομείς που εξειδικεύεται η ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ο.Ε είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.),
  • Προγράμματα Εκπαίδευσης Εργαζομένων επιδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ./ΛΑΕΚ,
  • Πιστοποίηση Γνώσεων & Προσόντων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικής Κινητικότητας & Επαγγελματικής Εξέλιξης Εργαζομένων
  • Προώθηση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Ένταξη Ανέργων & Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Μετάβαση στο περιεχόμενο