Προγράμματα Κατάρτισης

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης ανέργων ηλικίας 29-64 με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Το Πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (πέντε ατομικές συνεδρίες
 • Κατάρτιση
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πιστοποίηση προσόντων

Εκπαιδευτικό Επίδομα :

 • 5 €/ώρα (μικτά) που αντιστοιχεί στην θεωρητική κατάρτιση.
 • 4 €/ώρα (μικτά) που αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση.

Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε τμήμα είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής) για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Σερβιτόρος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου
 • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
 • Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας – Ζαχαροπλάστης Αρτοποιός
 • Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 • Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

και 520 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 370 ώρες πρακτικής) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο:

 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αίτησης:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την ένταξή του/της στο Πρόγραμμα:

Να είναι άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να είναι απόφοιτος Δημοτικού Γυμνασίου (για τους απόφοιτους έως το 1980), Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.

Να μην διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Να είναι από 29 έως 64 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Additional information

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Κατηγορία Προγράμματος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο