Προγράμματα Κατάρτισης

Sold out

Πιστοποιητικό γνώσεων Ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

50.00

H ΣΤΟΧΕΥΣΗ, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας με πολυετή εμπειρία στην Επαγγελματική Κατάρτιση και αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης, για απόκτηση του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων.

Εξαντλημένο

Σε ποιους απευθύνεται:, ,

Product Description

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α’ 8), η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα όπως για παράδειγμα αγρότες, παραγωγοί και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Additional information

Κατηγορία Προγράμματος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο