Δαπάνη Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική

Τα δίδακτρα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» έχει κόστος 290,00 € ευρώ.

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση:

 • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 10%
 • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων
 • Όσοι αποτελούν προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής δύναται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%
 • Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ορισμένους από τους σπονδύλους – θεματικά αντικείμενα και όχι στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων, το ποσό ανά σπόνδυλο θα ανακοινωθεί προσεχώς

Εκπτωτική πολιτική για Οργανισμούς

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.
Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις (η πρώτη των 120,00 € και οι επόμενες 2 των 85,00 € ευρώ).

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του για τη χορήγηση έκπτωσης, προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις στoν Πειραιά ή στην υπόλοιπη ΕλλάδαΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αριθμός Λογαριασμού: 19047116108
  ΙΒΑΝ: GR4301101900000019047116108
  Αιτιολογία: Δίδακτρα για το πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ»ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Αριθμός Λογαριασμού: 5103023871787
  ΙΒΑΝ: GR6401721030005103023871787
  Αιτιολογία: Δίδακτρα για το πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ»
Μετάβαση στο περιεχόμενο