Προγράμματα Κατάρτισης

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. (Υποβολή αιτήσεων)

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

📢 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο www.gov.gr
Κάνε την αίτηση σου στο www.gov.gr και στη συνέχεια συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας τον ΚΑΥΑΣ σου για άμεση έναρξη τμημάτων.

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας  800 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενα κατάρτισης
Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Η δράση περιλαμβάνει

Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

 

Εκπαιδευτικό επίδομαΤο εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο