Προγράμματα Κατάρτισης

Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη του προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Αντικείμενο

Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών. Μέσω της πράξης αυτής παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Περιγραφή υλοποίησης

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 2.520€ .

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)

Ειδικότητες

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους κάτωθι τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

  • Μεταποίηση/Βιομηχανία, Κατασκευές
  • Ευεξία-Αισθητική-Καλλωπισμός και άλλα συναφή επαγγέλματα
  • Υγεία Πρόνοια
  • Τουρισμός και Επισιτισμός

Additional information

Κατηγορία Προγράμματος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ