Προγράμματα Κατάρτισης

ΝΕΟ Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους  δικαιούχους Επιταγής κατάρτισης στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, εκ των οποίων 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ υλοποιεί το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων κ δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

 •  Στην επανασύνδεση των μακροχρονίως άνεργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
 •  Στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων
 •  Στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών
 •  Στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων ή εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2022, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών / συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 •  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελούμενων.
 •  Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2

Τα θεματικά αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης εκ των οποίων μπορείτε να παρακολουθήσετε 1 από τα 2 που έχετε επιλέξει, είναι τα εξής:

 

 •  Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο – 120ώρες)
 •  Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο – 120 ώρες). Προαπαιτούμενο: Πιστοποίηση των 3ων Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ (Επεξεργασία Κειμένου-Υπολογιστικά Φύλλου-Υπηρεσίες Διαδικτύου)
 •  Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο – 120 ώρες). Προαπαιτούμενο: Πιστοποίηση των 4ων Δεξιοτήτων (Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου και Παρουσιάσεις ή Βάσεις Δεδομένων)
 •  Οργάνωση & ΛειτοΥργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (150 ώρες)
 •  Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων (130 ώρες)
 •  Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media – 130ώρες)
 •  Γραμματειακή Υποστήριξη (130 ώρες)
 •  Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων (140 ώρες)
 •  Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / ΣΥντήρησης ΠρασίνοΥ (120 ώρες)
 •  Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce – 130 ώρες)
 •  Εφοδιαστική αλΥσίδα (logistics- 130 ώρες

Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως 54 ετών.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher). Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blendedlearning):

 • Δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό 20%
 •  Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό έως 80%

Για περισσότερες Πληροφορίες:

ΣΥΡΟΣ

Μαυροκορδάτου 1, Ερμούπολη, Σύρος, 84100

22810 82302

[email protected]

Additional information

Διάρκεια

Κατηγορία Προγράμματος

Μέθοδος Εκπαίδευσης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο