Προγράμματα Κατάρτισης

Sold out

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Εκπαιδευτών & Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. (ΔΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, που εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών και Στελεχών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στις λοιπές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σε ποιους απευθύνεται:,

Product Description

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λήψη των μορίων που αφορούν στην επιμόρφωση των υποψηφίων στα σχετικά πεδία. 

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Ομάδες Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 • 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 200 € – Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για το Διδακτικό Αντικείμενο

 • 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 200 €

 • 3ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 200 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 • 1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 200 ευρώ
 • 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 300 ευρώ
 • 3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 400 ευρώ
 • 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 200 € – Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 • 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 200 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 • 1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 200 ευρώ
 • 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 300 ευρώ

(Επιπλέον μοριοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαιδευτών e-ΚΔΒΜ)

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, (Αριθμός μορίων 3 , βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών e-ΚΒΔΜ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τιμή Προσφοράς: 200 €

 • 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες

Τιμή: 200 €

 • 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Σχεδιασμός και Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Τιμή: 100 €

 • 3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 200 ώρες

Τιμή: 150 €

 • 4ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Διασφάλιση Ποιότητας

Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Τιμή: 100 €

Προσφορά το σύνολο των ανωτέρω προγραμμάτων της ΟΜΑΔΑΣ Δ για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ (Δήμων) διάρκειας 800 ωρών (μέγιστη μοριοδότηση)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

από 550€ μόνο 400€!

Πληροφορίες:

ΣΥΡΟΣ

Μαυροκορδάτου 1, Ερμούπολη, Σύρος, 84100

22810 82302

[email protected]

Additional information

Κατηγορία Προγράμματος

Μέθοδος Εκπαίδευσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο