Προγράμματα Κατάρτισης

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

Ξεκινά άμεσα η κατάρτιση για τους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Ξεκινά άμεσα η κατάρτιση για τους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Σύρου- Ερμούπολης

Ωφελούμενοι: Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας έως  150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

A. Οριζόντιες 

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)  (120 ώρες)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) (120 ώρες)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) (120 ώρες)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (140 ώρες)
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά) (130 ώρες)
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (120 ώρες)
 7. Πρώτες βοήθειες (130 ώρες)
 8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων  (120 ώρες)
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (120 ώρες)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες  

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (130 ώρες)
 2.  Εισαγωγή στα ψηφιακά Εεκπαιδευτικά Εργαλεία (120 ώρες)
 3.  Χειρισμός Εργαλειομηχανών (120 ώρες)
 4.  Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντηρητής Πρασίνου (120 ώρες)
 5.  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείρηση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (120 ώρες)
 6.  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (120 ώρες)
 7.  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (120 ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον επίσημο ιστότοπο (www.voucher.gov.gr)

Additional information

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Κατηγορία Προγράμματος

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο