Μεθοδολογία Υλοποίησης της Εκπαίδευσης

Η διαδικασία εκπαίδευσης και η μεθοδολογία στηρίζεται σε ένα συνδυασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομαδοσυνεργατικής μάθησης και στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και διδασκαλίας. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη on –line συμβουλευτική και συμμετοχή σε δια ζώσης συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα κάθε εκπαιδευόμενος με την εγγραφή του:

  1. Εντάσσεται σε τμήμα και ξεκινά άμεσα την εκπαίδευση του
  2. Έχει προσωπικό σύμβουλο – εκπαιδευτή με τον οποίο προετοιμάζει το σχέδιο μικροδιδασκαλίας.
  3. Συμμετέχει σε δύο on – line συναντήσεις μαζί με άλλους εκπαιδευόμενους στις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν την οργάνωση της μικροδιδασκαλίας
  4. Αλληλεπιδρά μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, παρακολουθώντας σε βίντεο πραγματικές μικροδιδασκαλίες που αποτελούν καλές πρακτικές.
  5. Παρουσιάζει τη μικροδιδασκαλία του δια ζώσης σε ομάδα των 8-10 ατόμων σε εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη διαμονής του.
  6. Παραλαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που μοριοδοτείται στην επιλογή εκπαιδευτών σε δημόσια ΙΕΚ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο