Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

  • Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας
  • Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας
  • Τα Στάδια στην Διεργασία της Μικροδιδασκαλίας
  • Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
  • Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Μελέτη Εκπαιδευτικού Υλικού : 60 ώρες
  • On Line Συμβουλευτικές Συναντήσεις – Προετοιμασία Σχεδίου Μικροδιδασκαλίας :   4 ώρες
  • Δια ζώσης συνάντηση παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας: 6 ώρες
Μετάβαση στο περιεχόμενο