Προγράμματα Κατάρτισης

Νέο επιδοτούμενο προγράμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ 

πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 450 ευρώ, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 

Τμήματα:

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  •  ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται • Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α
  • Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του.
  • Βεβαίωση (προϋπηρεσίας) του οικείου ασφαλιστικού φορέα από το παρακάτω link Βεβαίωση προϋπηρεσίας | e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) ¨
  • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

 

Αποστολή δικαιολογητικών στο email: [email protected]
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 22/7
ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1 ΒΑΠΟΡΙΑ – ΣΥΡΟΣ
Τηλ: 2281082302

Additional information

Κατηγορία Προγράμματος

Μέθοδος Εκπαίδευσης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο