Προγράμματα Κατάρτισης

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανέργων για 4.260 ανέργους με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου»  

Κατηγορία/-ίες:

Product Description

Αντικείμενο

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου

Περιγραφή υλοποίησης

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες  και περιλαμβάνει:

 •  Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (6 ατομικές συνεδρίες),

o   Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (2 Συνεδρίες)

o   Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης / Πρακτικής Άσκησης (4 Συνεδρίες)

 • Θεωρητική Κατάρτιση (210 ώρες)
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων – On the job training (40 ώρες).
 • Πιστοποίηση (TUV HELLAS)

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 1.250€ .

Ειδικότητες

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας
 4. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 6. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • DD slash MM slash YYYY
Μετάβαση στο περιεχόμενο